Nasze Marki

Włoska pizzeria Franczyzowe sieć pizzerii Producent produktów dla gastreonomii

Dane Kontaktowe

Jak możemy Ci pomóc?
SIEDZIBA FIRMY
Adres:
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
28-100 Busko-Zdrój
Polska
Telefon:
+48 790 790 102
Email:
kontakt@mastergrupa.pl

Nasi Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami.

Projekty z dofinansowaniem

Beneficjent Marcin Ciesielski "MASTERGRUPA" ramach PODDZIAŁANIA 2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 realizuje projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach, którego zrealizowana zostanie specjalistyczna usługa doradcza audytu innowacyjności.

CEL PROJEKTU:

Zakup proinnowacyjnej usługi doradczej od akredytowanego IOB ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP.

PLANOWANE EFEKTY:

Audyt innowacyjności ma wskazać Zamawiającemu możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo oraz wskazać obszary, w których firma ma szukać innowacji, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku. Wynikiem audytu będzie raport, w którym przedstawiony będzie obecny poziomu innowacyjności firmy, wraz z możliwościami jej rozwoju, wnioskami oraz kierunkami i zaleceniami do dalszych działań.

Wartość projektu: 104 550,00

Dofinansowanie projektu z UE: 63 750,00

Beneficjent Marcin Ciesielski "MASTERGRUPA" ramach PODDZIAŁANIA 2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 realizuje projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach, którego zrealizowana zostanie usługa standardowa w zakresie opracowania strategii marketingowej.

CEL PROJEKTU:

Zakup proinnowacyjnej usługi doradczej od akredytowanego IOB ma na celu opracowanie strategii marketingowej dla firmy Mastergrupa Marcin Ciesielski i jej projektu Pizzeria Stopiątka.

PLANOWANE EFEKTY

Efektem usługi ma być zindywidualizowana strategia marketingowa dla firmy określająca docelowy model marketingu i rekomendacje działań w perspektywie 3 lat uwzględniając zmiany w preferencjach konsumentów poszukujących zdrowej żywności, niskoprzetworzonej, zawierającej regionalne produkty, posiadającą zwiększoną wartość odżywczą.

Wartość projektu: 30 750, 00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 17 500,00 zł.